Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats.
Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta oss på vår kontaktsida här.

Var lagras dina personuppgifter?
Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system.
Vad för slags uppgifter samlas in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du sänder hälsningskort på vår webbplats.. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta namn samt e-postadress.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:
• Vid korrespondens om frågor och övrig information
• Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev endast från oss.
• Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
• Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
• Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.